De ce avem nevoie de un astfel de proiect...

Situația economică ce a afectat țara noastră în ultimii ani, ca urmare a traversării unui proces de recesiune economică, generalizat la nivel european, a condus la agravarea problemelor sociale. Îngrijorător este faptul că oferta de locuri de muncă devine din ce în ce mai redusă, ceea ce va genera o creștere a numărului șomerilor de lungă durată. Pe de altă parte măsurile anti-criză asumate de guvern, au stopat angajările de personal în serviciile publice, s-a inițiat un plan de reducere a numărului de angajați și s-au redus fondurile pentru investiții din sectorul bugetar.

În aceste condiții serviciile oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă au de suferit atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. În prezent serviciile de informare și consiliere, medierea muncii, orientare în carieră și formare profesională continuă, sunt oferite de un număr insuficient de angajați, ceea ce afectează în mod direct șansele de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Principalele activități desfășurată de SPO, cu implicare directă în integrarea efectivă a beneficiarului pe piața muncii, aparțin serviciului de mediere a muncii – activități prin care se realizează punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unui raport de muncă sau de serviciu.

Introducerea unor solutii inovatoare de prelucrare a datelor, în format electronic, asigură accesul la serviciile SPO pentru un număr semnificativ mai mare de persoane în căutarea unui loc de muncă, decat cel din prezent. Medierea electronică este un serviciu complex care necesită multă analiză, corelații și sondări ale ofertei de locuri de muncă, pentru a pune în legatură angajatorul cu persoana în căutarea unui loc de muncă.

Cele mai bune rezultate în privința ocupării sunt obținute în urma negocierii directe dintre persoana în căutarea unui loc de muncă și angajator, iar mijlocirea acestei întâlniri este realizată de Serviciul Public de Ocupare în cadrul Bursei Locurilor de Muncă. Aceste evenimente sunt extrem de utile, dar destul de dificil de realizat, astfel că rareori putem vorbi de o regularitate în desfășurarea lor. Dificultatea organizării este cauzată în special de lipsa ofertei variate și însemnate cantitativ de locuri de muncă vacante, care să permită participarea unui număr mare de persoane în căutarea unui loc de muncă.

Din acest motiv unele SPO au renunțat la a mai ține cu regularitate Burse ale locurilor de muncă, acestea devenind evenimente izolate.

 

Obiective specifice

O.S.1. Facilitarea accesului la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă prin dezvoltarea capacității SPO de a furniza servicii de tip self-service, în scopul creșterii șanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, beneficiari ai AJOFM Hunedoara (regiunea Vest), AJOFM Alba (regiunea Centru), AJOFM Gorj (regiunea Sud-Vest Oltenia) și AJOFM Maramureș (regiunea Nord-Vest).

Cele 4 agenții județene vor beneficia de soluții informatice avansate, cuprinse într-o aplicație ce va permite realizarea în sfera online, a elementelor esențiale din cadrul procedurii de organizare a bursei locurilor de muncă.

Principalul beneficiu pe care îl aduce pe termen lung Bursa online, constă în disponibilitatea acestui serviciu ori de câte ori un angajator solicită forță de muncă, chiar dacă oferta de locuri de muncă nu este una generoasă. În acest fel platforma informatică pe care se bazează serviciul, vine atât în sprijinul angajatorului (care poate beneficia de forța de muncă solicitată într-un interval de timp scurt), cât și în sprijinul persoanei în căutarea unui loc de muncă care poate raspunde în orice moment unei solicitări de angajare.

Un alt important beneficiu rezultă din faptul că bursa online pune față în față angajator și solicitant, prin intermediul camerei web, ceea ce facilitează comunicarea dintre cele două părți, crește nivelul de cunoaștere reciprocă și este un suport în decizia de angajare. În acest fel sprijină creșterea compatibilității cu locul de muncă ofertat și cu angajatorul, ceea ce duce la o integrare durabilă pe piața muncii.

 

O.S.2. Creșterea notorietății SPO prin dezvoltarea de acțiuni pentru o mai bună vizibilitate a SPO și a serviciilor pe care acesta le oferă.

Orice serviciu inovator generează o oarecare reacție de rezistență și neîncredere, motiv pentru care este necesar să realizăm o campanie de promovare susținută pentru ca acest serviciu să devină funcțional.

Pentru mediatizarea corespunzătoare a serviciului "Bursa locurilor de muncă online", astfel încât să avem o cuprindere cât mai largă atât în rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă cât și în rândul angajatorilor, va fi elaborată și pusă în aplicare o strategie generală de informare și promovare pentru AJOFM Hunedoara (regiunea Vest), AJOFM Alba (regiunea Centru), AJOFM Gorj (regiunea Sud-Vest Oltenia) si AJOFM Maramureș (regiunea Nord-Vest).

Urmărim să atragem angajatorii și persoanele în căutarea unui loc de muncă, spre Bursa online, ceea ce va fi un câștig pe termen lung pentru toate parțile implicate:

 • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – prin creșterea gradului de ocupare;

 • persoana în căutarea unui loc de muncă – prin integrarea/reintegrarea pe piața muncii;

 • angajator – prin identificarea facilă a forței de muncă necesară.

Se vor organiza 4 campanii de promovare, respectând specificul fiecarui județ, în cadrul cărora se vor desfășura câte 3 evenimente de comunicare și promovare la nivelul fiecărui județ.

Bursa online este un serviciu online de medierea muncii, organizat ca serviciu de tip self-service. Fiecare SPO va avea propriul serviciu self-service „Bursa locurilor de muncă online".


 

REZULTATE AȘTEPTATE

Proiectul sprijină Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din patru județe, în dezvoltarea ofertei de servicii publice de ocupare, prin introducerea unor servicii de tip "self-service".

Sunt sprijinite 30 de persoane, angajate în cadrul Serviciilor Publice de Ocupare, ce urmează a fi inițiate în utilizarea serviciului online, astfel încât activitatea profesională să beneficieze de un plus de calitate.

Cel puțin 30% din șomerii înregistrați la SPO vor beneficia de serviciile furnizate prin intermediul bursei online, acestora fiindu-le realizat, în perioada de implementare a proiectului, profilul profesional. Această activitate se va permanentiza astfel încât fiecare persoană intrată în evidențele AJOFM sa poată fi cuprinsă în acest serviciu.

Vor fi înființate 22 posturi fixe în agențiile locale ale AJOFM. Aceste posturi vor fi dotate cu echipamentul necesar susținerii unui interviu video, între angajator și persoana în căutarea unui loc de muncă.

Rezultate imediate...
 • Asigurarea unei permanente funcționări a serviciului de mediere a muncii;

 • În mediul online orice angajator, din țară sau din străinătate, își poate anunța disponibilitatea de a angaja un anumit număr de persoane, care să dețină anumite calificări;

 • Angajatorul va găsi în aplicația noastră toate persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a SPO și va putea selecta pentru interviu viitorii angajați;

 • Interviul va elimina toate barierele impuse de clasicele cv-uri și scrisori de intenție, atât angajatorul cât și solicitantul de loc de muncă, putând comunica liber.

Rezultate pe termen lung...
 • Serviciul aduce un plus de valoare în recrutarea de personal asigurând o integrare pe piața muncii durabilă.

 • Va crește capacitatea de mediere electronică a muncii, prin permanentizarea unui serviciu ce va acoperi toate zilele saptămânii și orice interval orar.

 • Platforma informatică va fi un suport în creșterea absorției pe piața muncii a persoanelor cu dificultăți de integrare/ reintegrare în muncă, pentru care participarea la Bursa organizată in procedură clasică, este greu de realizat (persoane cu handicap sau izolate geografic).

 • Serviciul va duce la creșterea integrării pe piața muncii a absolvenților, familiarizați cu utilizarea echipamentelor IT.

 • Va incuraja mobilitatea geografică prin posibilitatea oferită angajatorilor de a solicita forță de muncă calificată în alte județe decât în cele în care își are sediul administrativ.

 • Angajatorii din străinătate vor realiza mult mai facil selecția și recrutarea de forță de muncă. 

Calendare curente